ஈர்ப்புக்கான உளவியல் காரணங்கள்?

ஒருவர் மீது ஈர்ப்பு ஏற்பட பல உளவியல் காரணங்கள் உள்ளது. ஈர்ப்பு என்பது பேசுதல், பழகுதல் போன்ற அனைத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கும். அந்த ஈர்ப்பின் அடிப்படையான நான்கு படிநிலைகள் குறித்து பார்க்கலாம்

சமூகம்

  • பொதுவாக சமூகத்தில் பலருக்கும் தங்களை சிரிக்க வைக்கும் நபர்களை அதிகம் பிடிக்கும். அதற்கு காரணம், அவர் திறந்த மனம் படைத்தவர் என்ற நம்பிக்கை. அதிலும் குறிப்பாக சிரிக்க வைக்கும் நபர் மற்றவர்களை காயப்படுத்தாமல் சிரிக்க வைக்க வேண்டும். அவர், தன்னை தனேயும் காயப்படுத்தி கொள்ளவும் கூடாது என்பது மிகவும் அவசியம்.
  • மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல், புதிய நபர்களை அதிகம் சந்தித்து பேசுதல் ஆகியவை ஈர்பினை உண்டாக்கும்.
  • புதிய நபர்களுடன் அறிமுகம் ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் போது, அவர்களை சாதுரியமான இடத்தில் இருப்பவராக உணர வைத்தல். (எடுத்துக்காட்டு) புதிய நபரை பார்த்ததும், வணக்கம் சொல்லி அவரை வேறொரு நபர் என்ற உணர்வு இல்லாத அளவில் நண்பராக உணர செய்தல்

மனநிலை

  • ஒருவர் நம்மை சந்தித்தால், அவருக்கு மீண்டும் நம்மை சந்திக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு தூண்டும் அளவில் நடந்து கொள்ளுதல்.
  • புதிய தகவல்கள் ஒருவர் நம்மிடம் கூறினால், அதை நாம் தெரிந்த விடயமாக இருந்தாலும், அவரிடம் பேசி கேட்டுக்கொள்ளுதல்.
  • ஒருவர் பேசும் போது அவரை தவிர்க்காமல், அவர் என்ன பேச வருகிறார் என்ற கேட்டுக்கொண்டால் எதிரில் இருக்கும் நபருக்கு நம்மை நன்றாக பிடிக்கும்.
  • தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கு நபராக நடந்து கொள்ளுதல். எதிர்மறை செயல்களை பரப்பாமல், தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் விடங்களை அதிகம் பகிருதல்.

பொருட்கள்

விலை உயர்ந்த பொருட்கள் அதிக வசதியான வாழ்க்கை போன்றவை ஒருவர் நம்மீது ஈர்ப்பு கொள்ள உதவும்.

உடல் அமைப்பு

உடல் அமைப்பு ஒருவரை நிச்சயம் ஈர்க்கும். கடவுள் படைப்பில் பெண்களின் உடல் அமைப்பு ஆண்களுக்கு ஈர்ப்பை உண்டாக்கும். எனவே தான் பெண்கள் உடலை பார்த்து ஆண்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். இது ஆண் பெண் இணைய உதவியாக இருக்கும்.

Related Articles

Latest Articles