டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் தனுஸ்க குணதிலக

இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் துடுப்பாட்ட வீரர் தனுஸ்க குணதிலக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.

Related Articles

Latest Articles