“தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வறை நிர்மாணிப்பு”

தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமானின், நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி , அவர்கள் தொழிலில் ஈடுப்படும்போது இளைப்பாற, உணவு உட்கொள்ள , மலசலகூட வசதிகளை கொண்ட ஓய்வறை கட்டிடங்கள் பெருந்தோட்டப்பகுதிகளில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுவருகின்றன.
 
இதன் ஓர் அங்கமாக ஹய்பொரஸ்ட் முதலாம் பிரிவில் மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் மேற்பார்வையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் கட்டிடத்தை இராஜாங்க அமைச்சர் நேரில் சென்று கண்காணித்தார்.
 
Paid Ad