போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சி செய்வதன் மூலம் பிளாஸ்டிக்கில் சுழற்சி முறை மாறுவதில் இலங்கையை உயர்த்த முடியும்

அமில அபேநாயக்க

பேராசிரியர் கலாநிதி அபேநாயக்க IGES மையத்துடன் இணைந்த ஒரு கொள்கை ஆராய்ச்சியாளராக தற்போது கடமையாற்றுவதுடன், இது UNEP உடன் சுற்றுச்சூழல் தொழில்நுட்பங்கள் (CCET), உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் திட்டங்கள் சார்ந்த நிறுவனம் (IGES), ஜப்பான் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயற்படுகிறார்

பிளாஸ்டிக்கை பொறுப்பற்ற முறையில் அகற்றுவதால் ஏற்படும் சூழல்மாசு, குறிப்பாக இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க பிரச்சினையாக உள்ளது.

பிரிட்டனின் Royal Statistical Societyயின் கூற்றுப்படி, உலகளவில் இதுவரை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அனைத்து பிளாஸ்டிக்குகளில் 9% மட்டுமே மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் (UNEP) படி, அனைத்து நாடுகளும் கூட்டாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 300 மில்லியன் மெட்ரிக் தொன் பிளாஸ்டிக்கை உற்பத்தி செய்கின்றன – இது ஒட்டுமொத்த உலக மனித மக்கள்தொகையின் எடைக்கு கிட்டத்தட்ட சமமானதாகும்.

இருப்பினும், இந்த சமன்பாட்டில் அனைத்து பிளாஸ்டிக்குகளும் சமமாக இல்லை.

பொலித்தீன் டெரெப்தாலேட் (PET) பிளாஸ்டிக்குகள், குறிப்பாக, 100% மீள்சுழற்சி செய்யக்கூடியவை என்பதால் தனித்து நிற்கின்றன.

PET மீள்சுழற்சிக்கு மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய உணவு-பொதியிடலுக்கான பிளாஸ்டிக்காகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் இந்த நோக்கத்திற்காக, குறிப்பாக பானங்கள், கை சுத்திகரிப்பான்கள், பாத்திரங்களைக் கழுவும் திரவம் போன்றவற்றைக் கொண்ட பாட்டில்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கூடுதலாக, PET மீள்சுழற்சி செயல்முறைக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, நுகர்வுக்குப் பிறகு மாசுபடுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.

எனவே, பிளாஸ்டிக்கின் ஒட்டுமொத்த மீள்சுழற்சி விகிதத்திற்கு முற்றிலும் மாறாக, சில நாடுகளில் PET போத்தல் மீள்சுழற்சி விகிதம் 80%ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டளவில் PET போத்தல் சேகரிப்பு மற்றும் மீள்சுழற்சி வீதத்தை 27% இலிருந்து 100% ஆக அதிகரிக்க இலங்கையும் விரும்புகிறது.

இலங்கையில் பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மை தேசிய செயல் திட்டத்தின் படி (NAPPWM) ‘பாதுகாப்பான, உயர்தர மற்றும் நீடித்த தயாரிப்புகளை உறுதி செய்ய,’ நோக்கம் கொண்டுள்ளது.

தேவையான மாற்றங்கள்

தொழில்நுட்பம் ஒரு தடையல்ல மற்றும் அது ஏற்கனவே நாட்டில் தாராளமாக கிடைக்கிறது. இருப்பினும், இந்த இலக்கை அடைவதற்கு, சட்ட ஏற்பாடுகள் மற்றும் கொள்கை மாற்றங்கள், பங்குதாரர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் கலந்துரையாடல், பொதுப் பங்கேற்பு, நிதியுதவி மற்றும் திறன் மேம்பாடு உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளை செயல்படுத்துதல் மிகவும் முக்கியமானது.

போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சிக்கு ஒரு முக்கியமான மாற்றத்திற்கு சட்ட மற்றும் கொள்கை மாற்றங்கள் அவசியம். இது ஒரு புதிய PET போத்தலை தயாரிப்பதற்காக முழு PET பாட்டிலையும் மீள்சுழற்சி செய்வதோடு தொடர்புடையது, இது பல அபிவிருத்தியடைந்த பிராந்தியங்களில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நுகர்வோர் பயன்படுத்திய பிறகு, PET போத்தல்கள் பொதுவான மூன்று விதமாக பயன்படுத்தப்படும் செயற்பாடுகளாவன: போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சி, எரித்தல் மற்றும் நிலப்பரப்பை நிரப்புவதற்குமாகும்.

இதிலிருந்து தெளிவாகத் தெரிவது போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சி என்பது மிகவும் விருப்பத்தக்க ஒரு விடயம் என்பது தெளிவாகிறது. இது மாசுபாட்டைக் குறைக்கிறது மற்றும் புதிய பிளாஸ்டிக்கின் தேவையைக் குறைப்பதன் மூலம் கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைப்பது உட்பட பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.

இருப்பினும், உணவு தர உற்பத்திகளின் போது மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களை இலங்கை சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கவில்லை.
ஜூன் 29, 2010இன் 1160/30 இலக்கம் கொண்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலில், ‘மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு பொதி, சாதனம், கொள்கலன் அல்லது பாத்திரம் ஆகியவற்றில் எந்தவொரு உணவையும் பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்கிறது’ என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இந்த யதார்த்தம் மாற்றப்பட வேண்டும் மற்றும் சாதகமான விதிமுறைகள்/கொள்கைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துதல்

செயல்படுத்தலின் அடிப்படையில், போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சி இரண்டு முறைகள் மூலம் செய்யப்படலாம்; இயந்திர மற்றும் இரசாயன மீள்சுழற்சி.

முதலாவது இயந்திர செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது (பொதுவாக சுத்தம் செய்தல், அரைத்தல், மீண்டும் உருகுதல் மற்றும் மறு-கிரானுலேட்டிங் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது). இந்த முறையின் மூலம், PET பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு 4 முதல் 6 மடங்கு வரை போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சி செய்ய முடியும் என்று கருதப்படுகிறது.

இரசாயன மீள்சுழற்சி, இதற்கு நேர்மாறாக, இந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு ஒரு இரசாயன செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது, செயலாக்கத்திற்கான பொருளை அதன் அசல் வடிவத்திற்கு உடைத்து, அதன் பிறகு, புதிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது.

இந்த அமைப்பு முடிவற்ற மீள்சுழற்சி சங்கிலி சுழற்சிகளை கொண்டு அமைகிறது.

இருப்பினும், எல்லை தாண்டிய PET கழிவு இயக்கங்களுடன் தொடர்புடைய கார்பன் வெளியேற்றங்களின் ஒப்பீட்டளவில் பெரிய தலைமுறைக்கு இது தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மீள்சுழற்சி முறையைத் தவிர, மற்றொரு முக்கியமான பரிசீலனை என்னவென்றால், போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சி செய்வது அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் பிளாஸ்டிக் மாசுபடக்கூடும், குறிப்பாக உணவு தர பேக்கேஜிங்கில். உதாரணமாக, பிளாஸ்டிக் மற்றும் மின்னணு கழிவுகள் போன்ற பிற கழிவுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு, மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்கில் நச்சு உலோகங்கள் இருப்பதற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.

இருப்பினும், அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளைப் போன்ற மாதிரிகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் தேவையான பாதுகாப்புகளை வைப்பதன் மூலம் இத்தகைய கவலைகளை தீர்க்க முடியும்.

உதாரணமாக, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் (EU), உணவு தொடர்பு பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்குகள், ஐரோப்பிய உணவு பாதுகாப்பு ஆணையத்தால் பாதுகாப்பிற்காக மதிப்பிடப்பட்டு, ஐரோப்பிய ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மீள்சுழற்சி செயல்முறைகளிலிருந்து மட்டுமே பெறப்பட வேண்டும்.

ஒரு ‘சங்கிலி’ மாதிரிக்கு மாற்றம்

இத்தகைய சான்றிதழானது பல்வேறு வகையான கழிவுகள், உள்நாட்டு கழிவு சேகரிப்பு அமைப்புகளை சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்துடன் பிரிப்பதை உறுதிசெய்கிறது, அவை மாசுபடுதல் மற்றும் ஒலி தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் மீள்சுழற்சி ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கின்றன. தூய்மையான பொருளைப் போன்ற பொருளை மீண்டும் உருவாக்க இரசாயன மீள்சுழற்சி உட்பட மற்றொரு மாற்று உள்ளது.

இருப்பினும், அத்தகைய முயற்சிகளுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பு மற்றும் அனைத்து பங்குதாரர்களிடையே அதிக அளவிலான விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது. தனியார் துறையில் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் மீள்சுழற்சி செய்பவர்கள், நுகர்வோர் மற்றும் அரசு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

ஜப்பானில் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரி ஒரு சிறந்த வழிமுறையை வழங்குகிறது. இந்த மாதிரியில், நுகர்வோர் பயன்படுத்திய பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்கள் மற்றும் பொதிகளை முறையாகப் பிரிப்பதை உறுதிசெய்கிறார்கள், இது நகராட்சி அரசாங்கத்தால் பிரிக்கப்பட்ட கழிவுகளை சேகரிக்க உதவுகிறது.

உற்பத்தியாளர்கள் இந்த கழிவுகளை மீள்சுழற்சி செய்து, அதன் பிறகு, தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்துகின்றனர்.

எனவே, அனைத்து பங்குதாரர்களும் சமமான முக்கியமான பாத்திரத்தை வகிக்கிறார்கள், இது அமைப்பின் சீரான செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது.

இலங்கையும் இதே மாதிரிக்கு மாறலாம், உயர் ‘சுற்றோட்டத்துடன்’ இது ‘மூடப்பட்ட வளையத்தை’ உள்ளடக்கியது.

இதில், பிளாஸ்டிக்கின் மதிப்பு, மீள்பயன்பாடு மற்றும் மீள்சுழற்சி மூலம், சுற்றுச்சூழலில் கசிவு ஏற்படாமல், தக்கவைக்கப்படுகிறது. இது தற்போதைய ‘லீனியர்’ மாதிரியைப் போலல்லாமல், இதில் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு, குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை உருவாக்குகிறது.

இத்தகைய மாதிரியானது பொருளாதார ரீதியாக நன்மை பயக்கும் – உதாரணமாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிளாஸ்டிக் இறக்குமதியின் மூலம் இழக்கப்படும் அந்நியச் செலாவணியைக் குறைக்கவும், சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் – மாசு மற்றும் அதன் தீங்கான விளைவுகளை குறைத்தல் மூலம் – டெங்கு போன்ற நோய்களின் அதிகரிப்பையும் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற விடயங்கள் உள்ளடங்கும்.

எனவே, PET பிளாஸ்டிக்குகளை போத்தலில் இருந்து போத்தல் மீள்சுழற்சி செய்வதற்கான மாற்றத்தை இலங்கை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

இருப்பினும், சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி, இதற்கு அனைத்து பங்குதாரர்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

படவிளக்கம்

படம் 1 – “கழிவுகளை” மீண்டும் “வளங்களாக” மாற்றுதல் (ஜப்பானிய உதாரணம்)

Related Articles

Latest Articles