மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை முன்னேற்றம்

உலகில் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 112 ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டில் 127 ஆவது இடத்தில் இருந்த இலங்கை இம்முறை முன்னேறியுள்ளது.

உலக மகிழ்ச்சி தினம் வருடாந்தம் மார்ச் 20 ஆம் திகதி அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது.

இதனையொட்டி மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நாடுகளின் தரவரிசைப் பட்டியலை ஐ.நா. சபையின் நீடித்த வளர்ச்சி தீர்வுகள் அமைப்பு வெளியிட்டு உள்ளது.

வருமானம், ஆரோக்கியம், சுதந்திரம் மற்றும் ஊழல் இல்லாமை ஆகிய காரணிகள் அடிப்படையில் பல்வேறு நாடுகளில் இதற்கான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

இந்த பட்டியலில் முதல் 12 இடங்களில் உள்ள நாடுகள் வருமாறு,

1.Finland
2.Denmark
3.Iceland
4.Israel
5.Netherlands
6.Sweden
7.Norway
8.Switzerland
9.Luxembourg
10.New Zealand
11.Austria
12.Australia

அதேவேளை, இப்பட்டியலில் இறுதி இடத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளது

Related Articles

Latest Articles