அமைச்சரவை மாற்றம்! நாமல் ராஜபக்சவிற்கு மேலும் ஒரு அமைச்சுப் பதவி!!

அமைச்சரவையில் இன்று மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பேராசியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் வெளிவிவகார அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

டளஸ் அழகப் பெரும ஊடகத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தினேஸ் குணவர்தன கல்வி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல – சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பவித்ரா வன்னியாராச்சி போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

காமினி லொக்குகே எரிவலு, மின்சக்தி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நாமல் ராஜபக்சவிற்கு இளைஞர் விவகார, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு மேலதிகமாக பொருளாதார இணைப்பாளர் கண்காணிப்பு அமைச்சர் பதவியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

Related Articles

Latest Articles