நோயாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்காக JCI தரப்படுத்தலைப் பெறுகிறது நவலோக்க மருத்துவமனை

நவலோக்க மருத்துவமனையினால் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சர்வதேச தரத்திற்கு மீண்டும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் சர்வதேச JCI (HOSPITAL ACCREDITATION FROM JOINT COMMISSION INTERNATIONAL) தரப்படுத்தலைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நவலோக்க மருத்துவனைக்கு முடிந்துள்ளது. தங்க முத்திரையினால் உறுதிப்படுத்தப்படும் இந்த தரப்படுத்தலின் ஊடாக சர்வதேச தரத்தில் ஆரோக்கிய சேவையை பெற்றுக் கொடுக்கும் வகையில் நவலோக்க மருத்துவனை காட்டும் அர்ப்பணிப்பு இதன் மூலம் தெளிவாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த தரப்படுத்தலைப் பெற்றுக் கொள்ளும் செயல்முறையானது பாரிய ஆய்வுகளுக்கு மத்தியில் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் மருத்துவனையின் அன்றாட நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் விதங்களை ஆராயும் நடவடிக்கைகள் பல மாதங்களாக அவதானிக்கப்பட்டன. இதற்காக நிறுவனத்தின் நிபுணத்துவம் கொண்ட ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பலவித அளவுகோள்களின் அடிப்படையில் வைத்தியசாலையில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டதுடன் நோயாளர்களின் பாதுகாப்பு குறித்த சர்வதேச இலக்கு, நோயாளி மதிப்பீடு மற்றும் கவனிப்பு, உணர்வின்மை மற்றும் அறுவை சிகிச்சை, சிகிச்சை நிர்வகிப்பு, நோயாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தெளிவுபடுத்துதல், தரத்தை மேம்படுத்துதல், தொற்றுநோயிலிருந்து விலகியிருத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல், சிறந்த தரம் மற்றும் தலைமைத்துவம், வசதி நிர்வகிப்பு, ஊழியர்களின் கல்வி நிலை மற்றும் ஏனைய தகைமைகள் மற்றும் தகவல் நிர்வகிப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்திற் கொள்ள சில அளவுகோள்கள் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

நவலோக்க மருத்துவனை பெற்றுக் கொண்ட JCI சர்வதேச தரப்படுத்தல் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த நவலோக்க மருத்துவமனைக் குழுமத்தின் தலைவர் கலாநிதி ஜயந்த தர்மதாச, “நவலோக்க மருத்துவமனையினால் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட இந்த விசேடமான சிறந்த ஆரோக்கிய சேவைகள் குறித்து நாம் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். இந்த தரப்படுத்தலின் ஊடாக எம்மால் தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படும் சர்வதேச மட்டத்திலான ஆரோக்கிய சேவைக்கு மேலும் வலுசேர்த்துள்ளதை மேம்படுத்திக் காட்டியுள்ளதாக நாம் நம்புகின்றோம்.” அத்துடன் மருத்துவமனையின் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து பிரிவுகளும் மிகவும் கவனமாக இதன்போது மதிப்பீடு செய்யப்படுவதனால் இந்த தரப்படுத்தலை பெற்றுக் கொள்வதன் மூலம் நோயாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களைப் பராமரித்தல் தொடர்பாக மருத்துவமனையின் அர்ப்பணிப்பு தொடர்ந்து உறுதிசெய்யப்படுகின்றது.” என அவர் தெரிவித்தார்.

நவலோக்க மருத்துவமனை இலங்கையிலுள்ள தனியார் பிரிவிலுள்ள முன்னணி சுகாதார சேவையை வழங்குவதுடன் பிரதானமாக நிபுணத்துவம் கொண்ட மருத்வமனை என்பதுடன் அதிக எண்ணிக்கையில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறக்கூடிய இந்த நாட்டிலுள்ள ஒரேயொரு வைத்தியசாலை இதுவாகும். இங்கு பொதுவான மற்றும் சொகுசு அறைகள் என்ற வகையில் நோயாளர்களின் தெரிவுக்கு ஏற்ப தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளும் காணப்படுகின்றன. மேலும் 24 மணித்தியாலமும் மருந்தகம், இரசாயன கூடம், கதிரியக்கவியல் தொடர்பான சேவைகள், விசேடமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள உடற்தகுதி மத்திய நிலையம், நீரிழிவு மற்றும் சிறுநீரக நோயாளர்களின் நன்மை கருதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள விசேட கவனிப்பு சேவைகள் மற்றும் சர்வதேச மட்டத்திலான சுகாதார சேவைகளை ஒரே இடத்தில் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் நவலோக்க மருத்துவனை அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

நவலோக்க மருத்துவனையின் ஆய்வுக்கூட வலைப்பின்னல் வேகமாக அதிகரித்துவரும் சுகாதார சேவைத் தீர்வுகளைப் பெற்றுக் கொடுக்கும் சர்வதேச தரத்திலான மருத்துவமனையாக இருப்பதுடன் மிகவும் நவீன வைத்திய விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் மற்றும் உயர்ந்த மட்டத்திலான சிகிச்சையளிப்பு வசதிகளுடன் கூடிய சர்வதேச தரத்திலான சுகாதார சேவைகளை மேற்கொண்டு வரும் நவீன மருத்துவமனையாகும். கொழும்பு 7இல் அமைந்துள்ள நவலோக்க பிரதான மத்திய நிலையம் உட்பட மருத்வமனைக்கு 3க்கும் அதிகமான கிளைகள் உள்ளன.

நவலோக்க ஆய்வுக் கூட வலைப்பின்னல் தேசிய ரீதியில் 3000க்கும் அதிகமான வைத்தியர்களைக் கொண்ட தமது சேவைகளை வழங்கப்படுகின்றது. அத்துடன் நவலோக்க ஆய்வுக்கூட சேவையான வாரத்தில் 07 நாட்களும் 24 மணிநேரமும் உலகில் சிறந்த நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப குறைந்த விலையில் வாரத்திற்கு 1000ற்கும் அதிகமான பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.

JCI தரப்படுத்தல் என வரையறுக்கப்படுவது JCIஇனால் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட மருத்துவனை தொடர்பில் இருக்க வேண்டிய செயல்திறன் எதிர்பார்ப்புகள், கட்டமைப்புகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் போன்ற பிரிவுகளினால் உள்ளடக்கப்படுகின்றன. இந்த தரப்படுத்தலானது பிரதான இரு அங்கங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அது நோயாளியை அடிப்படையாகக் கொண்ட உப சரிப்பு மற்றும் சுகாதார சேவை நிறுவனத்தின் நிர்வகிப்பாகும். உலகம் முழுவதிலுமுள்ள சுகாதார சேவை நிபுணர்கள் மற்றும் வழங்குனர் தரப்படுத்தல் தொடர்பில் நிபுணர்கள் மற்றும் நோயாளர்களுடன் பேச்சுக்களை நடத்தி இந்த தரப்படுத்தல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நவலோக்க வைத்தியசாலை தொடர்பாக 1985ஆம் ஆண்டு சுகாதாரத் துறைக்கு காலடிவைத்த நவலோக்க மருத்துவமனையானது செயற்கை சிகிச்சை முறை சேவைகளை வழங்குவதற்காக இலங்கையில் நிறுவிய முதலாவது தனியார் மருத்துவமனையாகும். தற்போது நவலோக்க குழுவின் தலைவராக கலாநிதி ஜயந்த தர்மதாஸவின் தூரநோக்கு தலைமைத்துவ வழிநடத்தலின் கீழ் செயற்படும் நவலோக்க மருத்துவமனை ஆசியாவில் வெற்றியடைந்த சிறந்த மருத்துவமனை என்பதுடன் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் தரமான தொழில்நுட்பம் கொண்ட வைத்திய உபகரணங்களை அமைப்பதுடன், நிபுணத்துவமுடைய வைத்திய சேவைகளை வழங்குவதிலும் இலங்கையில் மட்டுமன்றி தெற்காசிய வலையத்தில் சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதிலும் விசேடத்துவத்தைக் கொண்ட அடையாளத்தைப் பெற்றுள்ளது.

இலங்கையில் முதன் முறையாக அறிமுகப்படுத்திய நவீன CT, MRI ஸ்கேனர், மெமோகிரஃபி கட்டமைப்பு, இருதய கெத்தீடரி பகுப்பாய்வு நிலையம் போன்ற வசதிகளைக் கொண்டு நவலோக்க மருத்துவமனை காணப்படுகின்றது. அத்துடன் தனியார் மருத்துவமனையொன்றில் முதலாவதாக நிறுவப்பட்ட ரத்தக்குழாய் பைபாஸ் பிரிவு, கல்லீரல் பரிசோதனை தொடர்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள அதிநவீன ஃபய்புரோஸ்கேன் செயற்பாடுகள் தெற்காசியாவிலேயே முதலாவது 640 Slice CT ஸ்கேனர் போன்ற அனைத்து தரமான தொழில்நுட்ப வைத்திய உபகரணங்களையும் மிகவும் துல்லியமாக மற்றும் சிறந்த விதத்தில் நோயை அடையாளம் காண வழியமைத்துள்ளது.

நவலோக்க இதய மத்திய நிலையம் இலங்கையின் முதலாவது விசேடமான இதய நோய் பிரிவு என்பதோடு அதனை அமைத்த தினத்திலிருந்து தற்போது வரை 13500 இதய சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதற்கு மேலதிகமாக செரிமான சுகாதாரம், மார்பு தொடர்பான கிளினிக், தூக்கம் தொடர்பான சிக்கள்களுக்கு ஆலோசனன, ருமொட்டோலொஜி, வலி தொடர்பான தீர்வுகள், கதிர்வீச்சு சிகிச்சைகள், கண் வைத்தியம், பிசியோதெரபி சிகிச்சை முறை மட்டுமன்றி தோல் மற்றும் அழகுக் கலை பிரச்சினைகள் தொடர்பாக விசேட பிரிவுகளும் மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன் 24 மணிநேரமும் இயக்கும் வெளிநோயாளர் பிரிவு, நவீன ETU வசதிகள், நடமாடும் ICU உள்ளிட்ட விமான மற்றும் நிலத்தில் வைத்திய சேவைகளை வழங்குவது மட்டுமன்றி தொழில்முறை வீட்டு பராமரிப்பு சேவைகளை வழங்குவதற்காக வீட்டு தாதி பிரிவொன்றும் மருத்துவமனையினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள சில சேவைகளாகும். இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக மருத்துவமனைக்குள் 12 சிகிச்சை கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

Related Articles

Latest Articles